Sebastian Johans är inne på samma spår, går sällan på middagar och mingel. Men det är också omöjligt att inte lära känna folk i en så liten konstvärld som den svenska.

– Jag har haft en idé om att det inte är en kritikers uppgift att mingla, man får vara sträng med sig själv. Jag har skrivit katalogtexter till stora gallerister och konstnärer. Då får man vara noggrann med vad man känner inför det man gör sedan. Ha en karantän. Aase Berg fick en gång på frågan om kritik behöver ha moral: ”Ja, alla människor behöver ha moral”, svarade hon. Så är det.

Förutom när det är absolut nödvändigt går jag inte på ­vernissage eller ­vernissagefester.”
Joanna Persman

”Tänk om skelettet vittrat och vi är på väg att falla samman i små högar av hud och kött och hjärna?”. Magnus William-Olsson funderar i Kritiken i den nya offentligheten på kritikens krympande utrymme, utifrån föreställningen att vi som moderna medborgare beror av kritiken ”ungefär till den grad som vår kroppshållning beror av skelettet”. Carolina Söderholm känner igen diskussionen, men ger inte uttryck för någon hopplöshet.

– Den diskussionen har förts sedan jag började arbeta för snart tjugo år sedan. Men idag handlar det kanske mer om möjligheterna i det digitala. Jag tycker att det finns en öppenhet för att prova nya medier, tilltal och arbetssätt, som poddar, livekritik och nättidningar. Och samtidigt faktiskt en satsning på längre, reflekterande texter, som essäer.

Joanna Persman är inte lika positiv. Hon är snarare smått rasande på utvecklingen, där konstkritiker till exempel stängs ute från pressvisningar om de inte långt i förväg vet vilken publikation de ska skriva om utställningen för.

– På ett brutalt sätt upplever jag att mycket håller på att hända. Det handlar inte bara om skribenternas relation till pressen som uppdragsgivare. Det handlar även om hur kritiker bemöts av konstinstitutioner. Allt fler museer och privata utställare kräver att man i förväg deklarerar vem man ska skriva för om man ska bli insläppt på en pressvisning. Det är naturligtvis ohållbart för den redan sargade yrkeskåren. Jag har kollegor, erkända journalister och AICA-medlemmar med uppdrag i rikstäckande tidningar, som har blivit nekade insläpp på pressvisningar på både Moderna Museet och Sven-Harrys, för att de inte i förväg kunde säga vem de skulle skriva för. Sedan eventföretag, reklambyråer och kommunikatörer utan sakkunskap om konstfältet har börjat påverka pressutskick  har det blivit rätt galet. Jag vet inte hur man ska vända på den negativa trenden, men jag försöker kämpa på. Göra bättre skor för en bättre värld, för att parafrasera Martin Luther.