Startsidan

Värdet av konst

Värdet av konst beskriver och bekräftar konstens värde för individer, företag och för samhället i stort. Boken visar hur konst kan få dig att tänka annorlunda, samt hur företag och samhället kan använda sig av konst för att utvecklas. Värdet av konst vänder sig till konstnärer, politiker, företag, gallerister, konstinvesterare, marknadsförare, museichefer och, inte minst, till konstintresserade. Helt enkelt till alla som vill förstå och höja värdet av konst i sitt eget liv och i sin omgivning. Värdet av konst lär dig nyttja det värde som konst har idag och kan ha i framtiden.

 

FÖRELÄSNING
Jag föreläser om konstsamlande och konstens ickefinansiella värden för individ, samhälle och näringsliv. Har deltagit i och modererat panelsamtal och debatter samt föreläst för gallerier, konstföreningar, Stockholms stad, kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnder mm. För föreläsningsförfrågningar, se kontaktuppgifter nedan.

Böcker