Startsidan

Monica Sjöö monografi, Moderna Museet

Läs hela artikeln från Moderna Museet  24 maj, 2023

Redaktionell projektledare för monografin Monica Sjöö. Den stora kosmiska modern/Monica Sjöö: The Great Cosmic Mother, utgiven av Moderna Museet. Utgiven i två versioner, en på svenska och en på engelska.

Böcker