Startsidan

Moderator: Göteborg och Borås 400 år

Läs hela artikeln från Göteborg 400 årModerator  1 juni, 2021

Moderator för ett firande av Göteborgs och Borås respektive 400-årsjubileum. Eventet ägde rum mitt emellan de båda städerna, på Landvetter flygplats, genom invigningen av två muralmålningar av den brittiska street art-konstnären D*Face. Samtalen kretsade mycket kring konstens ickefinansiella värden för individ och samhälle, ett ämne som jag skriver föreläser om återkommande.

Böcker