Startsidan

Bokredaktör: Offentligt minne, offentlig konst

Läs hela artikeln från Statens konstråd  22 september, 2022

Är tillsammans med Annika Enqvist och Joanna Zawieja från Statens konstråd, samt Rebecca Katz Thor, forskare, redaktör för boken Offentligt minne, offentlig konst – Reflektioner om monument och minneskonst i samtiden – en antologi om monument och minneskonst.

Boken omfattar reflekterande texter kring monumentalitet, förutsättningar för representationer av minne, görandet av demokrati och spår av makt och förtryck. Några av texterna utgår från specifika verk, andra söker formulera en mer övergripande kritik av offentlighetens ramar i relation till offentlig konst och minne.

Utgivare: Statens konstråd. Engelsk upplaga ges ut i samarbete med Art & Theory
Boken är skriven på svenska och engelska av ett 25-tal namnkunniga skribenter baserade både i Sverige och internationellt.
Redaktion och förord: Annika Enqvist, Karolina Modig, Rebecka Katz Thor, Joanna Zawieja. 

Böcker