Startsidan

Bokredaktör: Statens konstråds Coronasamling

Läs hela artikeln från Statens konstråd  20 juni, 2022

Fick uppdraget att vara redaktör för boken om Statens konstråds Coronasamling, som köptes in under 2021 för pengar som regeringen  tilldelade Konstrådet resp. Moderna Museet för att stötta svenskt konstliv under pandemin. 25 miljoner kronor resulterade i 521 verk, och i boken lyfts 60 verk lite extra för att ge en förståelse för hela samlingens bredd och djup. Verken beskrivs av skribenter, konstvetare, poeter etc, och här finns även texter om Konstrådets arbete samt om konstens värde för oss och vår miljö.

Böcker