Tagger från:  visual activist

Porträtt av förtryck

Läs hela artikeln från Fotografiskas tidning  17 februari, 2018

Böcker