Tagger från:  Var hälsad

Porträtt av förtryck

Läs hela artikeln från Fotografiskas tidning  17 februari, 2018

Böcker