Tagger från:  Lorna Simpson

Ensamhetens lov

Läs hela artikeln från Fotografiskas tidning  23 februari, 2019

Böcker