Tagger från:  Lina Iris Viktor

Svart guld

Läs hela artikeln från Fotografiskas tidning  21 september, 2020

Böcker