Startsidan

Så känner du igen bra konst

Läs hela artikeln från Svenska Dagbladet  23 mars, 2016

SvD Konstliv 23 mars 2014

Frågan om vad som är konst är ett aldrig sinande ämne för diskussion. Hur kommer det sig att vi tycker som vi tycker? Enligt vissa vetenskapliga teorier vilar vår bedömning av konst i fem grundaspekter, som avgör om vi anser något vara ett konstverk eller inte.

Vad är konst? Går det att definiera vad som är bra och dåligt? Vissa hävdar att konst är det konstnärer gör med intentionen att det ska vara konst. Andra menar att konst är det som betraktaren, du och jag, anser är konst. Även vetenskapen inom så vitt skilda discipliner som psykologi, neurovetenskap, sociologi och marknadsföring har djuplodat fältet. Sedan 1970-talet har forskare försökt formulera vad det är som gör att vi anser något vara ett konstverk eller ej och på vilka grunder vi utvärderar om vi tilltalas av ett konstverk eller inte.

Den akademiska tidskriften ”Empirical studies of the arts” publicerade 2008 en sammanfattning av den forskning som bedrivits i artikeln ”The perception and evaluation of visual art”. Den vågar sig på att föreslå fem aspekter som betraktare generellt grundar sina utvärderingar av konstverk i. Alla fem behöver inte finnas med i ett och samma objekt, men någon eller några av dem bör alltid förekomma för att vi ska gå med på att det är ett konstverk vi ser. De avgör också i vilken grad vi tilltalas av det. De fem aspekterna enligt ”Empirical studies of the arts” är, mycket förkortat:

Känsla
Känner jag något inför det jag ser? Påminner verket mig om något, blir jag berörd? Om känslan är negativ eller positiv är inte det som påverkar främst, en negativ känsla behöver inte resultera i att vi tycker illa om konstverket. Det är att vi överhuvudtaget känner något och känslornas intensitet som avgör vad vi tycker om det vi ser.

Estetik
Tycker jag att det jag ser är estetiskt tilltalande eller vackert? För en bred publik är estetisk attraktion ofta viktigt, framför allt när det handlar om vilka konstverk man väljer att ta in i sitt hem.

Skicklighet
Hur jag uppfattar hantverksskickligheten, imponeras jag av konstnärens tekniska begåvning? Ligger det kunskap eller talang utöver det vanliga bakom genomförandet? Känslan blir ofta starkare om konstnären lyckats göra något vi själva inte klarar av.

Intellektuell stimulans
Får verket mig att tänka till lite extra? Utmanas mitt intellekt, bryter verket mot invanda mönster eller konventioner? Utmanar det normer och får oss att reflektera över vår situation? Då stimuleras vårt intellekt och nya tankemönster väcks till liv.

Kreativitet
Uppfattas konstverket som nyskapande och originellt? En aspekt som har varit betydande för de konstnärer som inte uppskattats under sin verkningstid utan blivit stora först senare. ”Bra” konst sägs ofta ligga lite före samhällsutvecklingen och driva våra uppfattningar framåt.

Ann-Sofi Noring är vice museichef på Moderna Museet. Vi ses för att prata om och lyfta fram aspekter kring olika typer av konstverk. För egen del anser hon att bra konstverk står över alla kategorier. Det är naturligtvis inte heller möjligt att enas kring en definition av vad konst är eller inte är, ännu mindre kring vad som är bra eller dåligt. Men de fem aspekterna enligt teorin ovan kan vara en hjälp till att förstå sina egna preferenser och varför smak kan vara så olika från person till person.

I bildspelet visas konstverk från Moderna Museet utifrån samtalet med Ann-Sofi Noring. Kategoriseringarna vid respektive konstverk är subjektiva förslag på aspekter som framträder mer än andra.

 

Böcker