Startsidan

Då blir nu

Läs hela artikeln från Swedish Art Now  20 april, 2016

En buttplug av dinosauriebajs. Betraktarens spontana leende följs av en tankepaus och djupare begrundan. Thomas Häméns verk får oss att reflektera över tidsrymder, förfall, teknologi, mänskliga relationer och hur vi väljer att leva våra liv.

Thomas Hämén letar efter det poetiska i specifika material, medium och föremål. Hans konstverk binds samman av ett intresse för teknologisk surrealism och mänskliga relationer, vår fysiska omgivning och materialen den består av. Han arbete utgår ifrån ett historiskt makroperspektiv och han funderar mycket på hur länge hans konstverk kommer att leva vidare, hur länge de kommer att vara intressanta och aktuella. Om det han gör nu kommer att ha betydelse om 50 år, eller för den delen hade betytt något för 50 år sedan.

Thomas Hämén gick ut Kungliga Konsthögskolan för två år sedan och har sedan dess varit bosatt i Berlin. Nu befinner han sig i Amsterdam för det tvååriga residensprogrammet De Ateliers.

– Mina ateljégrannar är en internationell sammansättning konstnärer ungefär i min position i livet. De har en väldigt hög nivå på sitt skapande vilket får mig själv att lyfta.

På Sven Harrys Konstmuseum visas Häméns verk Asstral Traveler. Materialet består av 140 miljoner år gammalt fossilt dinosauriebajs från Kalifornien (koprolit) som slipats till formen av en buttplug. Titeln refererar till ”astral projektion”: idén om att lämna sin egen kropp. Objektet färdas mellan olika kroppar och olika tidsepoker, som en resenär och budbärare.

– Jag gillar verkligen dramaturgin av att en dinosaurie äter och bajsar, att bajset genomgår en fossilisering, ligger gömt under jord i 140 miljoner år, grävs upp och utformas till att passa in i en annan livsform. Att genom ett litet föremål kunna relatera och dela något med en organism så långt ifrån oss både i tid och DNA att den skulle kunna vara från en annan planet, ger föremålet en närmast magisk kvalitet, säger han.

Materialet köpte han av en stenhandlare i Stockholm för några år sedan. Stenhandlaren garanterade själv dess autenticitet. Thomas Hämén kontaktade en rad olika stenslipare och svarvare för att få hjälp med slipningen, men fick veta att stenens karaktär gjorde uppdraget omöjligt. En tysk stenslipare, världskänd inom sin bransch, var den enda som sa sig kunna utföra arbetet, men eftersom han ville ha en hutlös betalningssumma valde Hämén att utföra arbetet själv.

– Det är en väldigt hård sten och därmed extremt svår att bearbeta. Men jag lyckades tillslut med en diamantklinga. Jag lärde mig onekligen en del om stenslipning under processen.

Asstral Traveler skiljer sig formmässigt från många av hans övriga verk. Men på andra plan är det istället typiskt, genom sitt förhållningssätt till historia och nutid, liv, förfall och död.

– Jag vill att mina grejer ska agera i ett absolut nu. Ett nu som ständigt uppdateras, tillsammans med de grejer jag gör. Jag försöker också alltid att arbeta in någon typ av lekfullhet, annars tror jag att min konst hade varit outhärdligt pretentiös. Men att göra konst som enbart är rolig är samtidigt hur lätt som helst. Utmaningen är att få verket att inte stanna på ett humoristiskt plan, utan få det att utveckla sig till något större och fascinerande.

Det historiska perspektivet i Häméns konstverk samspelar med ett ifrågasättande av det liv vi lever idag. De humoristiska flörtarna grundar sig i en allvarligt menad uppmaning om att vi bör tänka till kring de val vi gör.

– Världen skulle bli bättre om alla reflekterade mer över sin tillvaro, konstaterar han.

I ett pågående projekt arbetar Thomas Hämén nu med en maskin som kallas ”accelerated ageing chamber”. Med hjälp av strålning, värme och fukt påskyndar den åldringsprocessen i material, som ett slags tidsmaskin. Här sammanbinds återigen den teknologiska surrealismen och de mänskliga relationerna; den fysiska omgivningen och materialen den består av. Thomas Häméns verk väcker instinktiva reaktioner hos betraktaren och är samtidigt filosofiska, existentiella tankeprocesser att tränga ner i på djupet. Som pågående samtal och reflektioner kring dåtiden, nutiden och framtiden.

 

Böcker