Startsidan

Är statliga satsningar vägen till en bättre situation för konstnärerna?

Läs hela artikeln från Svenska Dagbladet  3 november, 2016

Den kulturbudgeten blev en stor besvikelse för konstnärernas representantorgan KRO. I den tredje och sista delen om i en artikelserie om Stockholms konstscen sätter vi fokus på konstnärernas situation, statliga satsningar och institutionernas syn på huruvida Stockholms konstscen fastnat i kapitalets klor.

Parallellt med ett ökande konstintresse bland allmänheten, rekordpriser på auktionshus, besöksrekord på museer och en, trots allt, relativt välmående gallerimarknad, har de enskilda konstnärernas situation inte förbättrats. Ändå var upptakten till hösten för första gången på många år färgad av en positiv förväntan hos Konstnärernas Riksorganisation (KRO). Ordförande Katarina Jönsson Norling menade att man fått ett välkommet gehör från politikerhåll, med löften om en konstnärlig handlingsplan i samband med budgetutlåtandet den 20 september. Med budgeten på bordet är läget ett annat.

– Det är en stor besvikelse. Kulturministern har flera gånger sagt att lanseringen av ett handlingsprogram skulle komma med höstbudgeten. Kulturbudgeten uppräknas med 409 miljoner kronor, men det är en mycket oroväckande signal att bild- och formkonsten och konstnärernas villkor än en gång prioriteras bort.

I en intervju med KRO:s medlemstidning Konstnären efter det att budgeten presenterats, säger kulturminister Alice Bah-Kuhnke att hon inte kunnat ta fram en handlingsplan utan underlag, och att underlag tar tid och kostar pengar. Men målet, säger hon, är att handlingsplanen ska vara framtagen och möjlig att börja jobba utifrån innan partiet går till val nästa gång.

– Redan i januari 2015 sa kulturministern att departementet höll på att arbeta med en handlingsplan. Men det är bra om hon nu tar situationen på allvar och vill åstadkomma något strukturellt på sikt. Det är viktigt eftersom det statliga är en förebild för hur andra agerar, Bah-Kuhnke får ut ett budskap som konstvärlden lyssnar på. Jag hoppas att hon förstår att detta är särskilt viktigt utifrån ett mångfaldsperspektiv. Om konstnärerna själva alltid ska finansiera sin egen produktion är det bara de som har råd som får synas, säger Jönsson Norling.

[…]

Böcker